Over ons

De oorsprong van KOORLINK en de Koorcyclus A Capella ligt bij het gewezen Antwerps gemengd koor Audite Nova waarvan de bakermat werd gelegd door een aantal conservatoriumstudenten, die in 1954 bij Marcel Andries te Antwerpen kennis maakten met de nieuwe muziekpedagogische stromingen in volkslied en koorzang. In 1960 nam Kamiel Cooremans ( latere directeur aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen ) de leiding van de groep over en slaagde erin die tot een volwaardig koor uit te bouwen. Door een groep sympathisanten werd dan in 1987 PROM AUDITE NOVA opgericht met als doel de activiteiten van en rond het koor te promoten, Op initiatief van Kamiel Cooremans zag in dit verband in 1989 de Koorcyclus A Capella het levenslicht .Bedoeling was om, behalve Audite Nova zelf,jaarlijks een vijftal gastkoren een podium aan te bieden.Er werd vooral gemikt op de betere amateurkoren, maar ook enkele professionele koren, zoals het Vlaams Radio Koor en Ex Tempore, stonden haast jaarkijks op de affiche. Het toen pas gerestaureerde Elzenveld was hiervoor de gedroomde locatie en de naam KOORCYCLUS A CAPELLA verwijst dan ook zowel naar de OLV-kapel van het centrum, waar de concerten plaats vinden , als naar de toen beoogde concertstijl. Jaar na jaar werd telkens met enthousiasme een kwalitatief hoogstaande cyclus neergezet.. In september 2005 vierden we ons honderste concert in de reeks .Ook werd gezocht naar een naamsverandering die o.i. beter beantwoordde aan de ondertussen feitelijke doelstelling als concertorganisator. Het resulteerde in KOORLINK met verwijzing naar de betrachte symbiose tussen haalbare beroepskoren en goede amateurkoren. Met ingang van het concertseizoen 2007-2008 werd opnieuw een gedurfd initiatief genomen en een tweede podium, nu in de Antwerpse Kempen, werd aan het publiek voorgesteld. De concerten in de stemmige en akoestisch mooie Sint-Margaritakerk in Tielen ( Kasterlee ) waren weer meteen opnieuw een schot in de roos .Een eens begonnen kleinschalig project is ondertussen een grootse traditie geworden. Sinds seizoen 2014-2015 is KOORLINK verder uitgebreid naar Oost-Vlaanderen, met concerten in Gent.

Kerngedachte in onze werking is ‘kwaliteit’. Daarom wil KOORLINK elk seizoen borg staan voor een aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand programma. Sinds 1989 passeerden alzo meer dan 201enthousiaste koren de podia in Antwerpen, Tielen en Gent. Hiervoor kon KOORLINK steeds rekenen op een groot team medewerkers die zorgen voor een stijlvolle en professionele organisatie van de concerten.

Het A Capella Genootschap

Het A  Capella Genootschap verenigt de sympathisanten van KOORLINK die  door hun financiële steun en enthousiasme de cyclus mee mogelijk maken.Voor uw aansluiting  krijgt u niet alleen toegang tot alle concerten met een forse reductie op de normale entreeprijs , maar heeft u tevens  recht op vaste voorbehouden plaatsen die u altijd kunt doorgeven aan een familielid of kennis,mocht u zelf  verhinderd zijn.Bovendien wordt u als bevoorrechte partner samen met onze sponsors in de programmabrochures vermeld en nodigen we u regelmatig uit op speciale nevenactiviteiten , uitsluitend voor A Capella-leden.

Reeds vooraf dank voor uw steun en belangstelling.