Concert: Vlaams Radio Koor o.l.v. Johan Duijck

10 oktober 2010
10:00


Onze-Lieve-Vrouwekapel van het Elzenveld

Kaart wordt geladen...

Concert: Vlaams Radio Koor o.l.v. Johan Duijck

 

Vlaams Radio Koor

Johan Duijck, dirigent

Hans Ryckelynck, piano

 

 

Programma

 

Johan Duijck – Concierto del Alma op.30     

Vic Nees – Trois Complaintes                       

1.      A Furnes

2.      Jardin des Olives

3.      Les Vierges Sages

Rudi Tas – 4 motetten

1.      Gloria Patri

2.      Adoramus te Christe

3.      Domine Miserere

4.      Ave Maria

Roland Coryn – There is another sky, op. 71

1.      There is another sky

2.      I’ll tell you how the Sun rose

3.      Nobody knows this little Rose

4.      A slash of Blue

5.      Because I could not stop for Death

 

 

Toelichting bij het concert

 

Johan Duijck – Concierto del Alma Opus 30 (2010)

 

De Spaanse mystici uit de 16de eeuw blijven een onuitputtelijke bron van inspiratie voor Johan Duijck. Na zijn triptiek el Camino del Alma – op teksten van Fray Luis de León, San Juan de la Cruz en Santa Teresa de Ávila – gaf het St.-Lodewijkscollege te Brugge hem, ter gelegenheid van zijn 175ste verjaardag, de opdracht een Concerto voor piano en gemengd koor te schrijven. Ook ditmaal koos Johan Duijck voor een tekst van San Juan de la Cruz: En una noche oscura. De tekst beschrijft hoe de Ziel ’s nachts (en una noche oscura) de beslotenheid van het eigen, rustende lichaam (mi casa sosegada) verlaat, om in een oneindige ruimte de Geliefde, God, te vinden en te beminnen (Amado con amada).

 

 

Vic Nees – Trois Complaintes

 

 

De Trois Complaintes (Drie klaagzangen) uit 2007 zijn drie koorliederen op gedichten van de Belgische dichteres Liliane Wouters. De eerste klaagzang, A Furnes, is een mooi voorbeeld van de wijze waarop Nees de tekst nauwgezet volgt. Het lied verhaalt de twijfel van de pelgrims, die aan het einde verlost worden uit hun onzekerheid. In Jardin des olives komt Christus aan het woord, hij lijdt onder het verraad van één van zijn beste vrienden, Judas.
De rol van Christus wordt vertolkt door een baritonsolo, terwijl het koor zijn woorden volgt en becommentarieert. De inhoud van het derde lied verwijst met een knipoog naar de parabel van de wijze en de dwaze maagden, uit Mattheus 25: 1-13. Het verschil tussen de wijze en de ‘frivole’ meisjes wordt in de muziek uitgedrukt door afwisselingen in het ritme.

 

 

Rudi Tas – 4 Motetten

De cyclus 4 Motetten bestaat uit vier nummers, die evenwel afzonderlijk uitvoerbaar zijn omdat er geen dwingend inhoudelijk verband schuilt in de gekozen teksten: de eerste is trinitair, de volgende twee christologisch en de vierde mariaal. Ze kunnen daarom afzonderlijk in elke liturgische periode ingeschakeld worden. Tijdens een concertuitvoering geniet een volledige uitvoering echter de voorkeur, aangezien er artistiek wél een grote eenheid aanwezig is. De vier Motetten maken deel uit van een pakket koorwerken van acht verschillende componisten die werd uitgegeven naar aanleiding van de zestigste verjaardag van Vic Nees. Een paar componisten citeerden met een knipoog een klein zinnetje uit Nees’ werk. Bij Rudi Tas is dit geen letterlijk citaat, maar eerder een reeks ‘stijlcitaten’.

 

 

Roland Coryn – There is another sky, op.71

 

 

There is another sky op.71 is de tweede reeks koorliederen die Roland Coryn componeerde op gedichten van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (1830-1886). Haar gedichten blijven hem intrigeren en verwonderen: “Opvallend bij haar is de wijze waarop zij in haar gedichten, soms met heel weinig maar perfect gekozen bewoordingen en precieze begrijpelijke beelden, een sfeer oproept, een klimaat schept, en  de lezer een toekomstbeeld voor ogen houdt die hem niet alleen het gevoel maar ook de zekerheid geven dat hij nooit meer op dezelfde manier de wereld zal aanschouwen als voor het lezen van het gedicht. Emily Dickinson is een uitzonderlijke en geniale vrouw die voor zichzelf een wereldbeschouwing schiep die het haar niet alleen mogelijk maakte haar tijd te overleven, maar ons ook vandaag nog weet te boeien. Het was dan ook niet te verwonderen dat door die eigenheid het grootste aantal van haar gedichten enkel na haar overlijden werd uitgegeven.”

 

Deze reeks koorliederen heeft, net als de eerste bundel, de titel van het eerste gedicht meegekregen. De eerste zin – There is another sky – schept meteen de sfeer voor de compositie, namelijk die van een andere wereld, waarin evenwicht en schoonheid heersen. Roland Coryn bleef bij het componeren trouw aan het karakter van elk gedicht. Zo probeert hij in het tweede lied de verhalende toon van de dichteres over te nemen in de muziek. Het vierde lied, A Slash of Bluebenadert hij dan weer als een kunstschilder die voor zijn doek staat en met ogenschijnlijk losse bewegingen ‘een streep blauw en een veeg grijs’ op het doek aanbrengt. In de muziek vertaalt dit zich in een snelle beweging voor het solistenkoor dat op de achtergrond zingt, terwijl het tuttikoor ernaast beweegt. De cyclus eindigt met het aangrijpende Because I couldn’t stop for Death. Een grote crescendo werkt toe naar de voorlaatste strofe, waarin de dichteres samen met de dood voor haar graf staat. Deze climax wordt dan afgebouwd: berusting en begrip komen in de plaats, het lied eindigt in stilte.

prog boekje vrk 1010