Concert: Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele

12 december 2010
10:00


Onze-Lieve-Vrouwekapel van het Elzenveld

Kaart wordt geladen...

Concert: Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele

 

GESTA   SANCTI  LAMBERTI

De gregoriaanse groep Psallentes zingt met deze Gesta  Sancti  Lamberti voor  detweede keer muziek van de Luikse bisschop Stephanus (ca. 850-920). Van hem zijndrie officies bekend: voor  de Heilige Drievuldigheid (Psallentes’ In festosanctissimae Trinitatis,  cd Ricercar  249), voor  zijn naamgenoot de HeiligeStephanus, en voor de Heilige  Lambertus. Deze Lambertus werd geboren in deeerste helft  van de zevende eeuw en was bisschop van Maastricht tussen 670 en705,  het jaar  waarin hij te Luik werd vermoord. Als bisschop van Maastricht werd hijaanvankelijk daar begraven, maar zijn opvolger Hubertus liet het lichaam naar Luikoverbrengen, waar zijn graf  en de bedevaart er naar toe de stad medeontwikkelde.

 

Psallentes heeft zich voor  dit project toegelegd op gezangen uit de metten enheeft gekozen voor  de eerste en de derde nocturne, elk bestaande uit drie antifonen en drie  lezingen met responsoria. Rode draad door de evocatie is het verhaal van Lambertus (de Vita, ingekort), zoals eveneens door Stephanus (als eenvan de biografen van Lambertus)  opgetekend, gereciteerd in een nogalhedendaagse improvisatorische  zetting. De muziek stamt uit het handschrift MS 406(3.J.7), dat bewaard wordt in de Bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Het gaatom een laat twaalfde-eeuws antifonarium (met latere aanvullingen), vervaardigd inUtrecht. Het is een van de oudst overgeleverde liturgische manuscripten met

muzikale notatie in de Nederlanden.

PSALLENTES

Psallentes werd in 2000 opgericht door Hendrik Vanden Abeele, om met gevormde stemmen op zoek te gaan naar het wezen van het gregoriaans in verschillende historische stadia. Bijzondere aandacht gaat uit naar het gregoriaans van de late middeleeuwen en de renaissance.

Psallentes was reeds te gast op talloze grote en kleine festivals in Vlaanderen en Europa.

Hendrik Vanden Abeele werkt sinds 2004 aan een Doctoraat in de Kunsten aan de Universiteit Leiden (met doctoraatsopleiding docARTES aan het Orpheus Instituut Gent). Hij werkt hiervoor aan een onderzoeksproject rond uitvoeringspraktijk van het gregoriaans in de Zuidelijke Nederlanden tussen 1250 en 1550.

Psallentes-12-12-10 -progamma