Concert: Camerata Aetas Nova-Koor van het Jaar/Vlaams Radiokoor o.l.v. Dieter Staelens

08 november 2009
10:00


Onze-Lieve-Vrouwekapel van het Elzenveld

Kaart wordt geladen...

Concert: Camerata Aetas Nova-Koor van het Jaar/Vlaams Radiokoor o.l.v. Dieter Staelens

 

Camerata Aetas Nova:

 

      Vagn HOLMBOE                               Heyst

 

Einojuhaine RAUTAVAARA              Halavan Himmeän alla

–    Ikävyys

–    Laula oravasta

–    Sydämeni laula

 

Bo HOLTEN                                      Fyrsti snjór

–    Fyrsti snjór

–    Fjalliñ einbúi

 

 

 

Vlaams Radio Koor:

 

 

 

Per NØRGÅRD                                  Vintersalme

 

Per NØRGÅRD                                  Frühlings-Lied (uit: Wieein Kind) Lars SANDSTROM  Sven David                Hear my Prayer

 

Camerata Aetas Nova en Vlaams Radio Koor:

 

Vagn HOLMBOE                               Várlátur

 

Edward GRIEG                                   Våren

 

 

 

TOELICHTING BIJ PROGRAMMA

 

 

 

Winterpsalmen

 

Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk hoezeer de Europese koormuziek uit hetlaatste kwart van vorige eeuw beïnvloed werd vanuit de noordelijke regionen van ons werelddeel. Daar zijn veel oorzaken voor te verzinnen, maar een diepgaandestudie is daarover nog niet verschenen. Misschien was het modernistische spoor uitde eerste driekwart van de eeuw wat doodgelopen in cerebrale experimenten in hetwestelijk en centraal deel van Europa? Of

kwam datzelfde modernisme pas laat – en dus al getemperd – in het noorden aan? Enwerd het daar gemengd met de eigen volkse invloeden die op hun beurt gepluktwerden uit een ook al laat aangekomen romantisch-nationalistische traditie (denk aanGrieg en Sibelius bijvoorbeeld)?

 

Hoe dan ook, de Scandinavische (en in mindere mate de Baltische) koortraditievernieuwde zich fundamenteel en werd door een erg actieve koorwereld opgepikt enmet een gezond enthousiasme verder uitgedragen. Namen als Rautavaara, Holmboeen Nørgård zijn daardoor ook bij ons geen onbekende meer, en Bo Holten werd al helemaal geadopteerd sinds hij dirigent werd van het Vlaams Radio Koor.

 

Het Vlaams Radio Koor grasduint vandaag samen met de Camerata Aetas Novain die traditie. Dat daarbij de winterse thematiek veel materiaal opleverde zal welniemand verbazen, evenmin als de grote aandacht voor lente, want een ‘groteScandinavische winter’ vraagt immers om een ‘grote Scandinavische lente’.

 

Vagn Holmboe, die in 1909 in Jutland werd geboren, kwam al op zeventienjarigeleeftijd terecht in de Koninklijke Deense Muziekacademie (waar hij, na verderestudies in Berlijn, ook zelf doceerde) op aanbeveling van niemand minder dan CarlNielsen. Op zijn beurt werd hij de leraar van o.m. Per Nørgård. Hij overleed in 1996en liet dertien symfonieën en twintig strijkkwartetten, concerti, een opera en veelkamermuziek en koorwerken na.

 

Per Nørgård werd in 1932 geboren en studeerde na zijn tijd bij Holmboe ook inParijs bij de beroemde componistenleverancier Nadia Boulanger. Invloeden vanNielsen en Sibelius werden al vlug gemengd met modernistische technieken en datmaakte hem tot een van de belangrijkste 20ste-eeuwse Deense componisten. Inlatere werken (o.m. in het vandaag uitgevoerde Wie ein Kind) liet hij zich inspirerendoor de vreemde maar fascinerende figuur van de Zwitser Adolf Wölfli die, tijdenszijn 35-jarig verblijf in een tehuis waar hij voor schizofrenie werd verpleegd, eenmerkwaardig oeuvre bij elkaar tekende en schreef.

Koorlink 08-11