Concert: 4-Tune o.l.v. Bert Verdonck

09 december 2007
10:00


Onze-Lieve-Vrouwekapel van het Elzenveld

Kaart wordt geladen...

Concert: 4-Tune o.l.v. Bert Verdonck

 

Programma

 

Titel: God’s 4-tune

 

An den Wassern zu Babel                         Heinrich Schütz                        1585-1672                        Hear my prayer o Lord                             Henry                           1659-1695

Hosanna to the son of David                     Thomas Weelkes                       1576-1623

Ave Maria                                               Felix Mendelssohn                     1809-1847

Verleih uns Frieden                                  Felix Mendelssohn                     1809-1847

Bleib bei uns denn es wird Abend werden  Joseph Reinberger                     1839-1901

I sat down under his shadow                    Edward Bairstow                       1874-1946                        Alleluia                                                   Randall Thompson                     1899-1984

Esti dal                                                   Zoltán Kodály                            1882-1964

Dominus Deus meus in te speravi              Ronald Coryn                            1938

Domine Deus in simplicitate cordis mei      Ludo                           1956

The Lord bless you and keep you              John Rutter                               1945

Beschrijving van het concert

 

God’s 4-tune stelt God centraal, en de relatie van de mens met zijn God. We rijgen een reeks van religieuze pareltjes aan mekaar, uit 3 tijdsperiodes : 17eeeuw, 19e eeuw en recent.

 

Het gaat over de God die troost, de mens die om zijn zegen vraagt, de God tot wie wij bidden, de mens verlaten in ballingschap, of de God verheerlijkt met Hosanna en Alleluia.

 

Curriculum van het koor

 

In november 1999 startte Bert Verdonck een kamerkoor in het “Land van Zeven Neten” – Retie en wijde omgeving. De naam “4-tune” verwijst naar fortuin, geluk, maar tevens ook naar het 4-stemmig zingen. Het koor brengt een gevarieerd repertoire, maar steeds opgebouwd rond specifieke thema’s of stijlperiodes. Er wordt gestreefd om met de mogelijkheden van zangers en dirigent een balans te vinden tussen optimale kwaliteit en intens plezier.

 

Enkele thema’s die het koor al bezongen heeft:

–          Spaanse liederen van Manuel Oltra op tekst van Garcia Lorca (“Spaans aperitiefconcert” en opening Goyatentoonstelling)

–          Afrikaanse liederen

–          Bruisende Nieuwjaarsmuziek en mysterieuze Driekoningenmuziek (“Driekoningenconcert”)

–          Romantische Franse en Duitse volksliederen (“4-tune in June”)

–          Liefdesliederen (“Valentijnsconcert”)

 

Naast jaarlijkse concerten in eigen beheer, werkt 4-tune ook mee aan diverse meerkorenprojecten (“Johannespassie” en “One mighty flowering tree”), en worden wedstrijden niet geschuwd. Deelname aan het Vlaams Koortreffen in Kontich werd bekroond met een 1e prijs cum laude, en in 2006 heeft het koor zich bevestigd in de ere-afdeling van het Provinciaal Koortornooi van de provincie Antwerpen. Ook mochten we de Radio 1-luisteraars al 2 maal trakteren op onze muziek tijdens de eucharistie-viering in de kerk van Balen.

 

Intussen leeft het koor met een enthousiaste groep van 22 zangers en is het aangekomen in zijn achtste levensjaar. De wekelijkse motivatie vloeit voort uit het gezellig samenkomen en intens genieten van koor-zijn met alles wat daarbij hoort.

 

Curriculum van de dirigent

 

Bert Verdonck heeft de muziekacademie doorlopen in Waregem met einddiploma’s in notenleer, piano en kamermuziek.  Hij is een ervaren en doorwinterd koorzanger, onder meer gevormd in het Waregems koor Laidos en het Leuvens Universitair Koor, naast tal van kortere projecten met verschillende koren en tijdens koorweekends en koorweken.

 

Geleidelijk aan vormde hij zich in de koordirectie, met als hoogtepunt de gerenommeerde “Master Class” tijdens de Dartington Summer School in Engeland o.l.v. Laszlo Heltay en Johan Duijck.

 

In 1999 startte hij met het koor 4-tune in Retie. In 2002 werd het koor ingedeeld in de ere-afdeling van de provincie Antwerpen. In 2006 werd het koor bevestigd in deze ere-afdeling.

 

Curriculum Koen Wellens (begeleiding op orgel/piano)

 

Hij studeerde piano en orgel aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord te Mol. In 1996 startte hij zijn studies aan het Lemmensinstituut te Leuven en behaalde in juni 2001 het diploma van Meester in de Muziek, optie orgel. Hij volgde les bij Luk Bastiaens, Luc Ponet en specialiseerde zich een tijd bij Reitze Smits. Daarnaast volgde hij meestercursussen bij o.a. Ben van Oosten, Ludger Lohmann en Louis Robbiliard (Lyon).

 

Bij Carl Van Eyndhoven behaalde hij in juni 2004 aan het Lemmensinstituut het diploma van Meester in de Muziek, optie beiaard. Daarna specialiseerde hij zich in het maken van arrangementen voor beiaard solo en beiaard in combinatie met andere instrumenten.

 

Als leraar orgel en begeleidingspraktijk is hij verbonden aan de Academies voor Muziek en Woord van Tessenderlo en Mol. In zijn vrije tijd studeert hij saxofoon bij Alex Steurs aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord te Mol.

 

Hij werkt als begeleider vaak samen met koren en vocale en instrumentale solisten. Als arrangeur voltooide hij al verschillende opdrachten voor uiteenlopende bezettingen. Met de fluitiste Sofie Verbeeck vormt hij als pianist het duo Flute-a-licious. Ze waren al te gast in de Munt en op de Klara Mozartdag in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.

 

Sinds maart 2003 is hij de dirigent van de Schalmei (Mol) en bracht hij met hen o.a. het Requiem van Fauré en een kerstconcert met harmonieorkest en Koen Crucke. Sinds september 2004 is hij repetitor van de Kempische Oratoriumvereniging (Turnhout) en sinds januari 2007 is hij de dirigent van het dameskoor IdemDito (Geel).

 

Volledige tekst van de werken

*AN DEN WASSERN ZU BABEL

 

An den Wassern zu Babel saßen wir und weineten, wann wir an Zion gedachten.

Uns’re Harfen hingen wir an die Weiden,

die drinnen sind.

Denn daselbst hießen uns singen,

die uns gefangen hielten,

und in unserm Heulen fröhlich sein:

Lieber singet uns ein Lied von Zion!

Wie sollten wie des Herren Lied singen

in fremden Landen?

Vergeß ich dein, Jerusalem,

so werde meiner Rechten vergessen.

Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben,

wo ich dein nicht gedenke,

wo ich nicht laß Jerusalem mein höchste Freude sein.

Herr, gedenke der Kinder Edom am Tage Jerusalem, die da sagten: Rein ab, rein ab bis auf ihren Boden.

Du verstörete Tochter Babel, wohl dem, der dir vergelte, wie du uns getan hast.

Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmet

und zerschmettert sie an dem Stein.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn

und auch dem heilgen eiste,

wie es war im Anfang, jetzt und immer dar

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 

Aan de rivieren van Babel,

daar zaten wij treurend en dachten aan Sion.

In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.

Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied, daar vroegen onze beulen:

‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’

Hoe kunnen wij een lied van de Heer zingen

op vreemde bodem?

Als ik jou vergeet, Jeruzalem,

laat dan mijn hand de snaren vergeten.

Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven

als ik niet meer denk aan jou,

als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt.

Gedenk, Heer, de dag van Jeruzalem’s val,

toen het volk van Edom zei: ‘Neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk.’

Babel, weldra word je verwoest.

Gelukkig hij die wraak zal nemen

en jou doet wat jij ons hebt gedaan.

Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt

en op de rotsen verplettert.

Ere aan de Vader, aan de Zoon

en aan de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin, en nu en altijd,

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

 * HEAR MY PRAYER, O LORD (Psalm 102,1)

 

Hear my prayer, O Lord,

and let my crying come unto Thee.

Heer, hoor mijn gebed,

laat mijn hulpkreet u bereiken.

* THOU KNOWEST LORD

 

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;

shut not thy merciful ears unto our prayers;

but spare us, Lord most holy,

O God most mighty,

O holy and most merciful Saviour.

Thou most worthy Judge eternal,

suffer us not at our last hour,

for any pains of death,

to fall from Thee. Amen.

 

U kent, Heer, de geheimen van ons hart;

sluit uw berouwvolle oren niet voor onze gebeden; maar heb mededogen, Heilige Vader, God almachtig,

O heilige en berouwvolle Redder.

U eeuwig waardige Rechter,

laat ons geen doodspijnen lijden

in ons laatste uur,

en U ontrouw worden. Amen.

* HOSANNA TO THE SON OF DAVID (Mat 21,9)

 

Hosanna to the Son of David.

Blessed be the King that cometh

in the name of the Lord.

Thou that sittest in the highest heavens.

Hosanna in excelsis Deo.

Hosanna de zoon van David.

Gezegend Hij die komt

in de naam des Heren.

Hosanna in de hoogste hemelen.

* AVE MARIA

 

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen.

* VERLEIH UNS FRIEDEN

 

Verleih uns Frieden gnädiglich,

Herr Gott, zu unsern Zeiten.

Es ist doch ja kein andrer nicht,

der für uns könnte streiten,

denn du, unser Gott, alleine.

Geef ons vrede, Heer God,

en wees ons genadig in deze tijden.

Er is immers geen ander

die voor ons kan strijden

dan Gij, onze God, alleen.

* BLEIB BEI UNS DENN ES WIRD ABEND WERDEN (Lucas 24,29)

 

Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget,
Blijf bij ons, want de avond komt,
en de dag is ten einde gekomen.

* I SAT DOWN UNDER HIS SHADOW (Hooglied 2,3-4)

 

I sat down under His shadow,

sat down with great delight;

his fruit was sweet unto my taste,

and pleasant to my sight.

He brought me to the banqueting house,

and his banner over me [was] love.

In zijn schaduw begeer ik te zitten

en zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte.

Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis

en zijn banier over mij was de liefde.

 

* ALLELUIA

 Alleluia. Amen.

* ESTI DAL

 

Erdö mellet estvélëdtem
Subám fejem alátéttem
Öszszetëttem két kezemet
Ügy kértem jó Istenëmet:
Ën Istenëm, adjál szállast
Már mëguntam a járkálást
Ar járkálást, a bujdosást
Az idegën földön lakást
Adjon Isten jó éjszakát
Küldje hozzám szent angyalát
Bátoritsa szívünk álmát
Adjon Isten jó éjszakát

Tegen de avondschemering was ik bij het bos.
Ik legde mijn jas onder mijn hoofd,
vouwde mijn handen samen
en zo vroeg ik aan mijn goede God:
Heer, schenk mij een onderdak.
Ik heb genoeg van het doelloos zwerven
door vreemde landen.
Schenk mij een goede nachtrust
en stuur mij
een heilige engel die ons steunt
in de dromen van ons hart.
Schenk mij een goede nachtrust.

* DOMINUS DEUS MEUS IN TE SPERAVI (Psalm 7,2-6)

 

Domine Deus meus, in te speravi;

salvum me fac ex omnibus persequentibus me,

et libera me: nequando rapiat ut leo animam meam, dum non est qui redimat,

neque qui salvum faciat.

Domine Deus meus, si feci istud,

si est iniquitas in manibus meis,

si reddidi retribuentibus mihi mala

decidam merito ab inimicis meis inanis.

Persequatur inimicus animam meam,

et comprehendat;

et conculcet in terra vitam meam,

et gloriam meam in pulverem deducat.

Heer mijn God,

ik wil bij U schuilen,

red en bevrijd mij van al mijn achtervolgers.

Laat ze mij niet wegsleuren als een leeuw,

in stukken scheuren en – waar is mijn redder?

Heer mijn God, als ik ooit zoiets deed:

als er boosheid aan mijn handen kleeft,

als ik ooit een vriend onrecht deed,

of een vijand liet gaan zonder te straffen,

dan mag de vijand mij achtervolgen en vangen,

mij nog levend vertrappen tot in de grond,

en mijn glorie door de modder sleuren.

* DOMINE DEUS IN SIMPLICITE CORDIS MEI (1 Kron. 29,17-18)

 

Domine Deus, in simplicitate cordis mei
Laetus obtuli universa :
Et populum tuum, qui repertus est
Vidi cum ingenti gaudio :
Deus Israël, custodi hanc voluntatem,
Domine Deus

Heer God, met een oprecht hart

heb ik blijde alles geofferd;

en uw volk dat hier aanwezig is,
heb ik met grote vreugde gezien.
God van Israël, bewaar deze gezindheid,

Heer God.

* THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU (Numeri 6,24-26)

 

The Lord bless you and keep you,

The Lord make his face to shine upon you,

And be gracious unto you.

The Lord lift up the light

of his countenance upon you.

And give you peace. Amen.

Moge de Heer u zegenen en u beschermen,

moge de Heer het licht van Zijn gelaat

over u doen schijnen en u genadig zijn,

moge de Heer u Zijn gelaat toewenden

en u vrede geven.