Concert Donne Domenica o.l.v. Patrick Van Looy

Concert Donne Domenica o.l.v. Patrick Van Looy

01 december 2019
10:00 - 12:00


AMUZ

Kaart wordt geladen...

Concert Donne Domenica o.l.v. Patrick Van Looy

 

Programmatitel: ‘Als de ziele luistert’

met Harpiste Lien Keusters

Een spiritueel programma met de Messe à trois voix van André Caplet en Choral hymns from the rig Veda van Gustav Holst omcirkeld door muziek van tijdgenoten, geboren in de 19de eeuw en actief in de eerste decennia van de 20ste eeuw. O.a. Joseph Ryelandt, Lodewijk Mortelmans, Lodewijk De Vocht, Maurice Duruflé, Francis Poulenc en Zoltán Kodály. Muziek op de drempel van de moderniteit: virtuoze partituren van Caplet en Holst, Gezelleliederen van Ryelandt en Mortelmans (Gezelle is 90 jaar geleden overleden), en een motet van Duruflé. Laat-romantische parels van Lodewijk De Vocht en buitenbeentjes van Kodály).

A capellamuziek en liederen voor vrouwenkoor en harp.

Donne Domenica

Donne Domenica telt momenteel veertien leden en werd in 1992 opgericht in Geel door dirigent Christiane De Maeyer. De naam van het – exclusief vrouwelijk – ensemble, verwijst naar de tweewekelijkse repetities op zondag. De meeste leden zingen van kindsbeen af, hebben later een zangopleiding genoten en zingen soms ook in meer dan één koor.

Onder de bezielende leiding van Chris De Maeyer heeft het koor in de loop van de jaren het repertoire voor vrouwenkoor op de kaart gezet tijdens talrijke optredens in Vlaanderen en Nederland. Op internationale koorwedstrijden in Zwitserland en Spanje, werden resultaten behaald die telkens weer bovenaan de scorelijst te vinden waren.

 In 2012 nam Patrick Van Looy de koordirectie over en volgde er een heuse ‘doorstart’.

Zoals dat soms gaat bij het afscheid van de ene dirigent en de komst van een ‘nieuwe’, onderging de samenstelling van het koor een aanzienlijke wijziging en werd de zangcapaciteit herleid tot twaalf zangers. De hoogstaande kwaliteit bleef echter behouden en dat blijkt onder meer uit een hernieuwde klassering in de categorie ‘uitmuntendheid’ zoals Donne Domenica die behaalde in maart 2013 op het 60ste Koortornooi van de Provincie Antwerpen en later ook in.2017.

De voorbije jaren was het koor ook te horen in menig concert in Eindhoven, Kasterlee, Geel en Tielen, en in Carolus Borromeus en de Sint-Pauluskerk in Antwerpen, in Sint-Baafs in Gent en in de Sint-Salvatorkathedraal in Hasselt. Op 17 maart 2019 zong het koor een jubileumconcert in de kerk van Zammel, met muziek van Vic Nees, Kristiaan Van Ingelgem, Lodewijk De Vocht, Zoltan Kodaly, Gustav Holst, Frans Schubert en Johannes Brahms.

Donne Domenica is een enthousiast koor dat zingt om het plezier van het zingen en van de muziek. Mede daardoor durft het koor vrijwel alle genres aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

Al is het repertoire voor vrouwenstemmen eerder beperkt, er zijn altijd wel pareltjes te vinden die kunnen ‘geregen’ worden tot een gevarieerd, verrassend en aangenaam concertprogramma.

Patrick Van Looy

Patrick Van Looy is heel zijn leven actief geweest in koren en het koorleven. Eerst als zanger en later ook als dirigent. In 1975 richtte hij het jeugdkoor Cantemus op waarmee hij het hele scala van de muziek voor gelijke stemmen exploreerde en concerten verzorgde in zeven West-Europese landen en in 1981 volgde het gemengd koor Eglantier dat hij nog altijd leidt. In 2012 kwam de gelegenheid om Donne Domenica te dirigeren en zijn ervaring van bij Cantemus verder te ontwikkelen. Als zanger was hij o.a. lid van het Ensemble Henric Van Veldeke o.l.v. Juliaan Wilmots. Dirigentencursussen volgden o.a. bij Juliaan Wilmots, Roger Leens en Herman Roelstraete. Meer dan dertig jaar werkte hij mee aan het koortijdschrift van de Vlaamse koorfederatie (nu Koor&Stem). Beroepshalve was hij als leraar Nederlands, Engels en esthetica actief in het Sint-Jozefcollege in Turnhout en als pedagogisch begeleider Nederlands van de Vlaamse jezuïetencolleges. Momenteel is hij ook bestuurslid van de vzw Koorlink en stuurt hij Koorlink Tielen aan.