Concert: Capella Nova o.l.v. Marleen Reynders

11 januari 2009
10:00


Onze-Lieve-Vrouwekapel van het Elzenveld

Kaart wordt geladen...

Concert: Capella Nova o.l.v. Marleen Reynders

 

Muzikale context

 

Rome anno 1600-1650

Een oratorium is een uitgebreide muzikale zetting van een bijbelverhaal, waarbij dramatische, verhalende en contemplatieve delen elkaar afwisselen. Alhoewel het oratorium qua stijl ergaanleunt bij de opera, wordt dit genre alleen concertant (zonder scènische voorstelling, actie of kostumes) uitgevoerd en is er vaak een grotere rol weggelegd voor het koor. Het ontstaan van het oratorium kan gesitueerd worden in de context van de geestelijke bijeenkomsten van de Congregazione dell’ Oratorio van Filippo Neri (1515-1595) in Rome waarin gebed, discussie over religieuze onderwerpen en groepszang centraal stonden. ‘Oratorio” of letterlijk ‘gebedsplaats’ verwijst aldus naar de plaats waar deze samenkomsten gehouden werden.

In de eerste helft van de 17de eeuw ontstaan  de eerste oratoria, die al snel van een monodie naar een moraliserende dialoog evolueren. Hierbij onderscheidt het oratorio volgare (met teksten in de volkstaal) zich  van het oratorio latino (op latijnse tekst). Elk van beide types was bestemd voor een  ander ‘publiek’ van gelovigen: ofwel voor het volk ofwel voor de meer aristocratische kringen.

Behalve het taalverschil bestaat de tekst van het oratorio volgare doorgaans uit twee delen die in verzen zijn gesteld, die van het ééndelige oratorio latino daarentegen bevatten proza. De partituur van het onuitgegeven “Oratorio per la Settimana Santa” van Luigi Rossi werd door Capella Nova getranscribeerd op basis van het manuscript Barb.Lat. 4198-4199 uit de Bibliotheca Vaticana.

De snelle afwisseling van expressieve passages (prima parte), waarin de woordstrijd tussen het volk en Pilatus om de toekomst van Christus en Barrabas en kreten uit de demonenwereld centraal staan, leidt naar een muzikale climax (O menzogne fortunate).

De aangrijpende klaagzang (seconda parte) waarin Maria de dood van haar zoon beweent, vormt ongetwijfeld het dramatische hoogtepunt van dit oratorium.

In het onvolprezen oratorium “Jepthe” van Giacomo Carissimi wordt het verhaal geschilderd van de Israëlische legeraanvoerder Jepthe die, in ruil voor zijn overwinning tegen de vijandige Ammonieten, aan God belooft om de eerste persoon uit zijn huishouding die hem bij zijn terugkeer van het slagveld begroet, te offeren. Wanneer dit zijn enige dochter blijkt te zijn, slaat het verhaal om in een tragisch conflict tussen hoop en wanhoop, waarna de dochter uiteindelijk afscheid neemt en de belofte van haar vader nakomt.

Voor deze uitvoering baseerde Capella Nova zich op het manuscript MS M 58 – Versailles.

Programma 

Oratorio per la Settimana Santa – prima parte

att. Luigi Rossi (° Ferrara 1583 – ¦ Rome 1653

Toccata per spinettina è violino                                                              

(uit Il primo libro delle canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti)

Girolamo Frescobaldi (° Ferrara 1583 – ¦ Rome 1653)

 

Oratorio per la Settimana Santa – seconda parte

att. Luigi Rossi (° Ferrara 1583 – ¦ Rome 1653

Canzon ‘post il comune’

(uit Fiori Musicali 1635)

Girolamo Frescobaldi (° Ferrara 1583 – ¦ Rome 1653)

Oratorio ‘Jephte’ (uit het boek der Rechters X, 6-17; XI, 1-39)     

Giacomo Carissimi(° Marino 1605 – ¦ Rome 1674)

 

Na  een  aantal  losse  projecten  werd  in  1999  het  vocaal  en  instrumentaal  ensemble Capella  Nova  opgericht.  Dit  jonge  ensemble  bestaat  uit  een  vaste  kern  van enthousiaste  en  geschoolde  zangers,  gambisten  en  blazers  die  zich  vooral  willen toeleggen  op  een  originele  uitvoering  van  muziek  uit  de  Renaissance-  en Vroegbarok. Naargelang de specifieke muzikale eisen van elke productie wordt deze vaste kern verder aangevuld met een uitgebreidere cast.

Elk  project  wordt  muzikaal  onderbouwd  aan  de  hand  van  workshops  met professionele  musici.  Zo  werkte  het  ensemble  reeds  samen  met  Erik  Van  Nevel (Capella Currende), Dirk  Snellings, Marnix De Cat (Capilla Flamenca) en met Wim Becu (Oltremontano).

Capella  Nova  staat  onder  de  artistieke  leiding  van  Marleen  Reynders  en concerteerde reeds met de volgende producties:

· 1999: CD-opname met Engelse en Spaanse kerstmuziek

· 2000: Non moriar sed vivam, een muzikale en literaire contemplatie rond leven en dood

· 2001:  Lux  Aeterna,  met  de  Musikalische  Exequien  van  H.  Schütz  en  cantates  uit

Membra Jesu Nostri van D. Buxtehude

· 2002: Johannes-Passion van Thomas Selle

· 2003: In Nativitatem, met de Historia der Geburt van H. Schütz en vesperpsalmen van Fr. Cavalli

· 2004:  Tirant  lo  Blanc,  muziek  uit  de  Spaanse  gouden  eeuw.  Deze  productie  werd

o.m. als hofconcert in Brugge voor festivalorganisator Musica Flandrica

· 2005 : De Zonnekoning en de Muzen, een muzikale dag aan het hof van Lodewijck XIV

· 2005 : Compostela : een muzikale en literaire pelgrimstocht naar Santiago.

· 2006 : CD-opname : “Vespro della beata Vergine” Cavalli, Grandi en Monteverdi

· 2007:  Oratorio,  het  ontstaan  van  het  muzikale  bijbeldrama  in  de  Congregatio

dell’Oratorio te Rome

 

Sopraan:    Inge Bouchet, Brigitte Maes*, Hanne Raport-Hautekiet*,

Hilde Vandenbrande, Annemie Vandenbrande

Alten:         Annik Swinnen, Jan Peters*, Hilde Vlassak

Tenor:         Bert Lemmens, René Kumpen*, Erik Panis

Bas:           Jef Lemmens*, Peter Lemmens, Kevin Voets *, Arie Sas

 

 

Blokfluit:              Erik Panis, Luc Ritzen

Viool:                   Johan  Van  Hulle,  Véronique  Henderix,  Jan  Heirman,

Christophe De Failly

Viola da gamba :   Paul Geusens, José Hermans, Mieke Prinzen, Luc Ritzen

Orgel:                   Kris Lemmens

Klavecimbel:        Ann de Lentacker

Contrabas:            Elly De Bruijn

Harp:                    Ellen Schafraet

 

 

Algemene leiding

Marleen Reynders