Concert: Audite Nova o.l.v. Patrick Windmolders

12 maart 2006
10:00


Onze-Lieve-Vrouwekapel van het Elzenveld

Kaart wordt geladen...

Concert: Audite Nova o.l.v. Patrick Windmolders

 

Exaudi vocem meam

 

Concept

Het concert is opgebouwd rond het thema schuld en boete. In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar de deemoed waarmee de gelovige zich tot God richt om vergiffenis en om leniging van zijn smart.

De boetepsalmen

Een eerste bron waar men een dergelijk gegeven vindt, is het boek der psalmen.

 

In het boek der psalmen vinden we twee basishoudingen die de gelovige ten aanzien van God kan aannemen. Enerzijds is er die van klacht, schuld, smeken en vertrouwen, anderzijds die van lof en dank.

 

In de vastenperiode gaat onze aandacht vanzelfsprekend uit naar de eerste categorie: vol vertrouwen smeekt de mens God om zijn smart, pijn en ongeluk te lenigen. Wanneer aan deze verzuchtingen gevolg is gegeven, is er opnieuw ruimte voor dank en lof.

 

Uit de tijd van Augustinus komt de benaming boetepsalm. Boetepsalmen kenmerken zich door een diep schuldbesef. De psalmen 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 (vulgaatnummering) zijn de zeven boetepsalmen.

Kyrie

Ook in het Kyrie, vast deel van de mis, komt deze idee duidelijk naar voor. Hoewel de tekst zeer kort en beperkt is, geeft hij zeer duidelijk de teneur van besef van schuld en nietigheid weer, en het daaraan gekoppelde vertrouwen in diegene die groter is dan de mens zelf.

 

Elk blok van het programma wordt door een Kyrie ingeleid.

 

 

De andere teksten kunnen eveneens in het reeds geschetste kader worden ondergebracht.

 

Programma

Palestrina

Kyrie

 

Reutter

De profundis

 

Schütz

Heu mihi

 

Schubert

Gott ist mein Hirt

 

 

 

Stravinsky

Kyrie

 

Lewkovitch

De profundis

 

Tsjaikovski 

Da ispravitsia

 

Stockmeier

In dich hab ich gehoffet

 

 

 

Jongen

Kyrie

 

Bikkembergs

De profundis

 

Purcell

Thou knowest Lord

 

Burgon

Sung by a litte girl to sooth a crying baby

 

Audite Nova

De bakermat van het gemengd koor Audite Nova (naar het gelijknamig koorlied van Orlandus Lassus) werd gelegd door een aantal conservatoriumstudenten, die in 1954 bij Marcel Andries te Antwerpen kennis maakten met de nieuwe muziekpedagogische stromingen in volkslied en koorzang. In 1960 nam Kamiel Cooremans de leiding van de groep over en slaagde er in die tot een volwaardig koor uit te bouwen.

 

Audite Nova legde zich vooral toe op de uitvoering van oude en nieuwe a capella muziek. Aanvankelijk volgde het koor een strenge, lineaire, ietwat koele zangstijl, die in groot contrast stond met de toen gebruikelijke romantische uitvoeringstraditie.

Daarmee stond het koor in de eerste linie bij de nieuwe uitvoeringspraktijk van Renaissance- en barokmuziek. Grote aandacht ging uit naar de Nederlandse polyfonie, de muziek van Schütz werd door Audite Nova in Vlaanderen geïntroduceerd, er werden geregeld werken van de Vlaamse componist Vic Nees gecreëerd. Tweemaal componeerde Vic Nees in opdracht van Audite Nova : het Magnificat en de liedcyclus Teergeliefde in Tien Talen.

 

Later werd onder invloed van de nieuwe visie, de oude muziek meer expressief benaderd. Ook werken van Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Reger en Vlaamse romantici kwamen : op het programma. Daarnaast werkte Audite Nova mee aan de uitvoering van grote werken zoals de Passies van Bach, de Mariavespers van Monteverdi, The Fairy Queen van Purcell (o.l.v. Britten).

Regelmatig trad het koor op in de befaamde A Capella cyclus Prom Audite Nova in de kapel van het Elzenveld.

 

In 1999 gebeurde dat voor het eerst onder de leiding van Geert Hendrix, die het koor ook voorbereidde op verschillende optredens, waaronder de uitvoering van Brahms Ein deutsches Requiem.

Sinds mei 2001 zingt een verjongd Audite Nova onder de bezielende leiding van Patrick Windmolders.

 

Contactadres : Audite Nova, Neerbroek 123, 2070 Zwijndrecht.

E-mailauditenova@skynet.be


Patrick Windmolders

Na de klassieke humaniora studeerde Patrick Windmolders (° 17 juli 1965) muzikale opvoeding aan het Lemmensinstituut te Leuven. Aan het conservatorium te Antwerpen studeerde hij, naast harmonie en muziekgeschiedenis, koordirectie bij Roger Leens en Johan Van Bouwelen.

In Tilburg volgde hij masterclasses ‘early vocal music’ bij Rebecca Stewart.

 

Als dirigent werkte hij met het Jeugdkoor Martijntje uit Stevoort, het St.-Leonarduskoor te Zoutleeuw, Pro Musica uit Beverst, Vocant Antwerpen.  Hij leidde projecten voor kinder-, jeugd- en volwassenkoren, beluisterde audities  en zetelde in jury’s in zowat alle Vlaamse provincies voor de federatie Koor&Stem, het Europees JeugdMuziekfestival te Neerpelt, La fédération à Coeur Joie (Fr.), de Kooracademie, La sfera del Canto.

 

Hij werkt mee aan projecten van het Euterpe Baroque Consort, vzw Muzikamp, de Limburgse Oratoriumvereniging, het conservatorium te Antwerpen.

 

Hij is verbonden aan de Kunsthumaniora Antwerpen als leraar koor, creatief musiceren en algemene muziekleer.

 

Momenteel concerteert hij met de koren Laetare Musica Herk-de-Stad, Audite Nova Antwerpen en het concertkoor van de Kunsthumaniora Antwerpen.

ExaudiVocemMeam